نمایش دادن همه 6 نتیجه

اپراتور یونیک موتور دانکر چشم پرده ای چینی | شیشه برقی | قیمت

20,500,000 تومان
 • دارای موتور دانکر آلمان با تردد نامحدود
 • چشم پرده ای چینی کومبو
 • تردد نامحدود مانند بانک و بیمارستان با مدار فرمان کره ای ST-World
 • قابلیت نصب قفل، باطری، سیستم کنترل تردد و حضور غیاب، پرده هوا و ...

اپراتور یونیک موتور دانکر چشم زن سیف | شیشه برقی | قیمت

24,500,000 تومان
 • دارای موتور دانکر آلمان با تردد نامحدود
 • چشم پرده ای Zen & Zensafe زن و زن سیف
 • تردد نامحدود مانند بانک و بیمارستان با مدار فرمان کره ای ST-World
 • قابلیت نصب قفل، باطری، سیستم کنترل تردد و حضور غیاب، پرده هوا و ...

اپراتور یونیک موتور کورماس چشم پرده ای چینی | شیشه برقی | قیمت

18,500,000 تومان
 • دارای موتور کورماس ترکیه
 • چشم پرده ای چینی کومبو
 • تردد نامحدود مانند بانک و بیمارستان با مدار فرمان کره ای ST-World
 • قابلیت نصب قفل، باطری، سیستم کنترل تردد و حضور غیاب، پرده هوا و ...

اپراتور یونیک موتور کورماس چشم زن سیف و زن | شیشه برقی | قیمت

23,500,000 تومان
 • دارای موتور کورماس ترکیه
 • چشم پرده ای Zen & Zensafe زن و زن سیف
 • تردد نامحدود مانند بانک و بیمارستان با مدار فرمان کره ای ST-World
 • قابلیت نصب قفل، باطری، سیستم کنترل تردد و حضور غیاب، پرده هوا و ...

اپراتور یونیک موتور لنزه چشم پرده ای چینی | شیشه برقی | قیمت

19,500,000 تومان
 • دارای موتور لنزه چین
 • چشم پرده ای چینی کومبو
 • نصب درمکان های تردد معمولی
 • قابلیت نصب قفل، باطری، سیستم کنترل تردد و حضور غیاب، پرده هوا و ...

اپراتور یونیک موتور لنزه چشم زن سیف و زن | شیشه برقی | قیمت

22,500,000 تومان
 • دارای موتور لنزه چین
 • چشم پرده ای Zen & Zensafe زن و زن سیف
 • برای تردد های معمولی
 • قابلیت نصب قفل، باطری، سیستم کنترل تردد و حضور غیاب، پرده هوا و ...